Plantentuin Meise

 Er groeit iets in Meise!

Algemene tips om van uw (klas)bezoek een succes te maken | Français

Zorg voor voldoende begeleiding

Tijdens het bezoek blijven de leerlingen onder de verantwoordelijkheid van hun begeleiders. De Nationale Plantentuin wijst elke verantwoordelijkheid hieromtrent af. Om andere bezoekers niet te storen vragen wij een minimale begeleiding per groepje leerlingen:

Leeftijd Aanbevolen verhouding Verplichte minimale verhouding
Lager Onderwijs 5/1 10/1
Secundair Onderwijs 10/1 10/1

Begeleiders worden gratis toegelaten à rato van maximaal 1 volwassene per 5 leerlingen. Begeleiders in overtal betalen het groepstarief voor volwassenen. Wij houden ons het recht voor om groepen met te weinig begeleiders de toegang tot het domein te weigeren.

Bij georganiseerde activiteiten voorzien wij één gids per 15 leerlingen, ook in dat geval dient het aantal leerlingen per volwassene gerespecteerd te worden, de plantentuingids meegerekend. Onder begeleider verstaan wij niet alleen leerkrachten; ook ouders, grootouders, meerderjarige begeleiders uit jeugdbeweging enz. komen in aanmerking.

Splits grote groepen op voorhand op

Het is onmogelijk om een groep van veel meer dan 15 leerlingen goed te begeleiden. Daarom raden wij aan om grotere groepen op te splitsen en per deelgroep een aparte activiteit uit te voeren, of dezelfde activiteit op verschillende locaties.

Verdeel een grote groep al op voorhand, bijvoorbeeld tijdens de busreis, in kleinere groepen van ongeveer 15 leerlingen. Geef de leden van elke groep bijvoorbeeld allemaal een stickertje van één bepaalde kleur (de rode groep, de blauwe, ...). Dit bespaart u veel tijd tijdens het bezoek zelf.

Hoe lang moet een bezoek aan de Plantentuin duren ?

U trekt best een halve dag uit voor uw bezoek aan de Plantentuin, hou er rekening mee dat er flink gewandeld moet worden. Om er een volledige daguitstap van te maken kan u uw bezoek combineren met een andere grote instelling in onze buurt, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren bijvoorbeeld of het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. (meer tips bij streekinfo)

Veiligheids- en gezondheidstips

Voorkom ongevallen en kleine ongemakken door het volgende in uw achterhoofd te houden:

 • Veel planten hebben stekels of doornen.
 • Veel planten bezitten giftige of irriterende onderdelen. Eet dus geen plantendelen op, maar raak ze ook niet aan.
 • Wijs de leerlingen erop dat ze niet met hun vingers aan ogen of in de mond komen nadat ze planten hebben aangeraakt.
 • Indien u leerlingen hebt met astma of allergieën, zorg er dan steeds voor dat u aangepaste medicatie bij heeft.
 • Houd u aan het opgegeven aantal leerlingen per volwassene.
 • Laat de leerlingen niet rennen of roepen, respecteer de rust, ook voor andere bezoekers.
 • Respecteer de "verboden toegang" signalen.
 • In het Plantenpaleis moet u op de paden blijven, in openlucht mag u op het gras lopen maar volg toch liefst zoveel mogelijk de wegen.
 • Voeder de ganzen niet, zij kunnen lelijk uithalen en er zijn ruim voldoende ganzen op het domein.

Tijdens het bezoek blijft u de volledige verantwoordelijkheid voor uw leerlingen dragen. Mocht er iets gebeuren, waarschuw dan de wachters aan de hoofdingang op het telefoonnummer 02 260 09 93 of 993 op een binnenlijn. Zij waarschuwen de nooddiensten. Waarschuw steeds de wachters ook als u zelf via GSM contact met de nooddiensten zou opnemen.

Tot slot nog enkele praktische tips

 • Er is parkeergelegenheid voor bussen aan de hoofdingang.
 • Toiletten vindt u aangeduid op de algemene bezoekersfolder.
 • Bij slecht weer kunnen de grasvelden drassig zijn en sommige wegen modderig, zorg dus voor aangepast schoeisel.
 • Voorzie bij slecht weer regenkleding.
 • De Plantentuin telt verschillende klimaten. Buiten kan het koud zijn terwijl sommige kassen warm tot zeer warm kunnen zijn. Kleding die uit verschillende laagjes bestaat is daarom beter dan één dik kledingstuk.
 • Leerlingen hebben iets als een klembord of een plankje nodig om rechtstaande te kunnen schrijven.
 • In vochtige omstandigheden blijft een potlood steeds schrijven.
 • In het Plantenpaleis mag niet gegeten worden.
 • Op de terrassen van de Oranjerie kunnen boterhammen opgegeten worden en kan drank bekomen worden.
 • Ook op banken kan u met uw groep uw boterhammen opeten. Picknicken op het gras is niet toegelaten.
 • In het Pachthof kan u ook de Tuinwinkel vinden.
 • Gebruik de vuilnisbakken.

Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | 2015 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd