Botanic Garden Meise

 About us

Personeelslijst | Liste du personnel | List of staff


Directie / Direction

Dessein Steven, CEOOndersteunende Diensten / Services de Support / Supporting Services

Directiesecretariaat / Secrétariat de direction / Direction Secretariat

Kosolosky Chris
Telka Dominique

Boekhouding / Comptabilité / Accountance

Thielemans Tom

Verdickt Nathalie

Vleminckx Sabine

Personeeldienst / Service du Personnel / Human Recources

Derycke Marleen, personeel en logistiek / personnel et logistique / staff and logistics
Schoemaker Erika, personeel en logistiek / personnel et logistique / staff and logistics

Zérard Carine, personeel en logistiek / personnel et logistique / staff and logistics

Logistiek / Logistique / Logistics

D'Hondt Frank, technisch onderhoud / entretien technique / technical maintenance

Dubroca Yael, mess

Lanin Peter, mess
Hanssens Francis, chauffeur & technisch onderhoud / chauffeur & entretien technique / chauffeur & technical maintenance
Versaen François, technisch onderhoud / entretien technique / technical maintenance
Vleminckx Kevin, technisch onderhoud / entretien technique / technical maintenance

Onderhoudsploeg / Equipe d'entretien / Maintenance Service

De Backer Rita

De Meyer Frank
Heyvaert Louisa
Huybrechts Sonja
Janssens Marina

Kaïssoumi Abdennabi
Lanin Myriam
Looverie Marleen
Puttenaers Myriam

Van Hamme Lucienne
Verdonck Carina

Vermeersch Bart

Onthaal / Reception / Reception

Asselmans Sabrina

Decock Marleen

Deraet Nancy

Peeters Kathy

Wachters / Gardiens / Security

Claus Liliane, wachter / gardien / guard

Schaillée David, hoofdwachter / gardien en chef / chief guard
Van Den Broeck Mia
, wachter / gardien / guard

Vandendriessche Yuril, wachter / gardien / guard

Verlinden Willy, wachter / gardien / guard

Ticketing (Kassa, Caisse, Cash desk) & Trade (Tuinwinkel / La Boutique / Garden Shop)

Delcoigne Daphne, kassa / caisse / cash desk

Mertens Micheline, kassa / caisse / cash desk

Schoevaerts Johan, commercieel manager Tuinwinkel / manager commercial de la Boutique / commercial manager Garden Shop
Van Opstal Jan, kassa / caisse / cash desk
Vanwinghe Petra, kassa / caisse / cash desk

Vekens Odette, Tuinwinkel / la Boutique / Garden Shop

Technische Dienst / Service technique / Technical Support

Speliers Wim, industrieel ingenieur / ingénieur industriel / technical engineer

Dardenne Christel, bouwkundig industrieel ingenieur / ingenieur industriel en construction / technical engineer constructions

Dehertogh Davy

De Jonge Gerrit, loodgieter / plombier / plumber
De Meeter Ivo, hoofdonderhoudstechnicus / premier technicien d'entretien / maintenance engineer
De Meeter Niko
, elektricien / électricien / electrician
Denis Alain, rollend materieel / matériel roulant / rolling material
Etienne Christophe, elektricien / électricien / electrician
Gheys Rudy, glazenmaker / vitrier / glazier

Lips Jimmy, loodgieter / plombier / plumber
Reusens Dirk, elektricien / électricien / electrician
Van der Jeugd Michael, elektricien / électricien / electrician
Willems Stefaan, loodgieter / plombier / plumber

Informatica / Informatique / ICT

Engledow Henry

Groom Quentin [ Scientist Profile ]

James Davy

Van Onacker Jean

Van Wambeke Paul

Preventie en Bescherming / Prévention et Protection / Health and Safety

Milieucoördinator / Coordinateur environnemental / Environment Coordinator

Van Grimbergen DieterDep. BRYOPHYTA -THALLOPHYTA

Degreef Jérôme, departementshoofd / chef de département / head of department [ Scientist Profile ]

Baert Wim, macromoleculair labo / labo macromoléculaire / macromolecular lab
Bogaerts Ann, herbariumbeheer; mycologie / gestion de l'herbier; mycologie / herbarium management; mycology

Cocquyt Christine, algologie / algologie / algology [ Scientist Profile ]
De Kesel André, tropische mycologie / mycologie tropicale / tropical mycology [ Scientist Profile ]
Ertz Damien, lichenologie / lichenologie / lichenology [ Scientist Profile ]
Fraiture André, mycologie gematigde streken / mycologie des régions tempérées / mycology of temperate regions [ Scientist Profile ]
Raspé Olivier, macromoleculaire taxonomie / taxonomie macromoléculaire / macromolecular taxonomy
Rykens Els, project algologie /projet algologie / project algology

Van Den Broeck Andreas, project lichenologie / projet lichenologie / project lichenology [ Scientist Profile ]
Van de Vijver Bart algologie / algologie / algology [ Scientist Profile ]

Ballings Petra, herbariumtechnicus mycologie / technicien de l'herbier mycologique / herbariumtechnician mycology

de Haan Myriam, herbariumtechnicus algologie / technicien de l'herbier algologique / herbariumtechnician algology
Gerstmans Cyrille
herbariumtechnicus lichenologie / technicien de l'herbier lichenologique / herbariumtechnician lichenology
Heyvaert Karin, herbariumtechnicus bryologie / technicien de l'herbier bryologique / herbariumtechnician bryology

Lanin Lieve, herbariumtechnicus mycologie / technicien de l'herbier mycologique / herbariumtechnician mycology
Van de Kerckhove Omer, botanisch tekenaar / dessinateur scientifique / scientific illustrator
Van wal Rita, herbariumtechnicus bryologie / technicien de l'herbier bryologique / herbariumtechnician bryology

Verlinden Kevin, herbariumtechnicus mycologie / technicien de l'herbier mycologique / herbariumtechnician mycology

Dep. SPERMATOPHYTA - PTERIDOPHYTA

Beau Natacha, publicatiesecretaris / secrétraire des publications / publication secretariat

Bellanger Sven, botanisch tekenaar / dessinateur scientifique / scientific illustrator

De Block Petra, Rubiaceae
De Smedt Sofie, project
Hoste Ivan, publicatiesecretaris / secrétraire des publications / publication secretariat [ Scientist Profile ]

Janssens Steven, Balsaminaceae [ Scientist Profile ]

Lanata Francesca, project

Leyman Viviane, project

Ntore Salvator, project
Ronse Anne, flora gematigde streken / flore des régions tempérées / flora of temperate regions [ Scientist Profile ]
Sosef Marc, flora Midden-Afrika / flore d'Afrique centrale / flora of Central Africa [ Scientist Profile ]

Stoffelen Piet, herbariumbeheer / gestion de l'herbier / herbarium management

Tytens Liliane, botanisch tekenaar / dessinateur scientifique / scientific illustrator

Van Rossum Fabienne, flora gematigde streken / flore des régions tempérées / flora of temperate regions [ Scientist Profile ]
Verloove Filip, flora gematigde streken / flore des régions tempérées / flora of temperate regions [ Scientist Profile ]


Bebwa Baguma Nestor, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

De Coster An, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

De Groote Anne, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Fernandez Antonio, botanisch tekenaar / dessinateur scientifique / scientific illustrator
Lahaye Chantal, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Mombaerts Marijke, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Orban Philippe, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Pereira Verissimo Nuno, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

Scheers Elke, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Tavernier Wim, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

Van der Beeten Iris, technicus / technicien / technician

Van Eeckhoudt Lucienne, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Van Humbeeck Linda, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

Verschueren Alice, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnicianPlantenverzamelingen & Park / Collections vivantes & Parc / Plant collections & Park

Vanderborght Thierry, afdelingshoofd / chef de section / head of section
zaad-, genenbank en databeheer / banque de graines, banque de gènes et gestion des données / seedbank, genebank and datamanagement

Bellefroid Elke, wetenschappelijk beheer verzamelingen onder glas / gestion scientifique collections sous verre / scientific management greenhouse collections
De Meyere Dirk, wetenschappelijk beheer openluchtverzamelingen, park / gestion scientifique collections plein air, parc / scientific management outdoor collections, park

Reynders Marc, wetenschappelijk beheer verzamelingen onder glas / gestion scientifique collections sous verre / scientific management greenhouse collections

Franck Pieter, plantendisplays / expositions de plantes / plant displays

Van Caekenberghe Frank, streepjescodesinventaris / inventaire code à barres / barcode inventary

Van Ossel Anja, secretariaat en verhuur infrastructuur / secrétariat et location d'infrastructure / secretariat and rent of infrastructure

Zaden- en genenbank / Banque de graines et banque de gènes / Seedbank and genebank

Godefroid Sandrine, wetenschappelijk medewerker zadenbank / collaborateur scientifique banque de graines / scientific collaborator seedbank [ Scientist Profile ]

Le Pajolec Sarah, tuinier zadenbank / jardinier banque de graines / gardener seedbank
Reubrecht Guy, technisch medewerker zadenbank / collaborateur technique banque de graines / technical collaborator seedbank
Vandelook Filip, wetenschappelijk medewerker zadenbank / collaborateur scientifique banque de graines / scientific collaborator seedbank

Van de Vyver Ann, medewerker zadenbank /collaborateur banque de graines / collaborator seedbank

Tuiniers Orchidaceae, Marantaceae, Lentekas en Evolutiekas, tropisch Afrika, bergregenwoud / Jardiniers Orchidaceae, Marantaceae, Serre du Printemps et Serre de l'évolution, Afrique tropicale, forêt humide de montagne / Gardeners Orchidaceae, Marantaceae, tropical Africa, Spring House and Evolution House, mountain rainforest

Derammelaere Stijn

Maerten Christophe

Peeters Marc

Van Campenhout Geert


Tuiniers Bromeliaceae, Cycadales, succulenten, Mediterrane Kas, Moesson- en Savannekas, Ballatkas / Jardiniers Bromeliaceae, Cycadales, succulentes, Serre méditerranéenne, Serre des Moussons et des Savanes, Serre de Ballat  / Gardeners Bromeliaceae, Cycadales, succulentes, Mediterranean House, Monsoon and Savannah house, Balat Glasshouse

Cammaerts Thomas
Jospin Xavier
Magotteaux Denis


Tuiniers Araceae, insectivoren, Begoniaceae, Mabundu, Palmenkas / Jardiniers Araceae, insectivores, Begoniaceae, Mabundu, Serre des Palmiers / Gardeners Araceae, insectivores, Begoniaceae, Mabundu, Palm House

De Pauw Kevin

Van Herp Marc
Van Renterghem Koen 


Tuiniers  Gesneriaceae, Peperomia, tropisch Amerika en Azië, Victoriakas, 600F, 600G / Jardiniers Begoniaceae, Gesneriaceae, Peperomia, Amerique et Asie tropicale, Serre Victoria, 600F, 600G  / Gardeners Begoniaceae, Gesneriaceae, Peperomia, tropical America and Asia, Victoria House, 600F, 600G


Van Den Troost Gery
Vloeberghen Joseph


Tuiniers Bromeliaceae, bolgewassen, Hedera, Rubiaceae, sierplanten, varens, Zingiberaceae, ongedetermineerde species en opkweek / Jardiniers Bromeliaceae, bulbes, Hedera, Rubiaceae, plantes ornementales, fourgères, plantes aquatiques, Zingiberaceae, espèces indéterminées et pépinière / Gardeners Bromeliaceae, bulbs, Hedera, Rubiaceae, ornamental plants, ferns, aquatic plants, Zingiberaceae, indetermined species and nursery


Laenen Luc
Lekeux Hubert
Van Eeckhoudt Jozef

Tuinarchitectuur en architectuur / Architecture de jardin et architecture / Garden architecture and architecture

Swaerts Daniel, landschapsarchitect; openluchtverzamelingen / architecte du paysage; collections de plein air / landscape architect; outdoor collections


Openluchtverzamelingen / Collections de plein air / Outdoor collections

Van Belle Fernand, tuinarchitect / architecte de jardin / garden architect
Van Hoye Manon, tuinarchitect / architecte de jardin / garden architect

Cassaer Ronny, tuinier / jardinier / gardener
De Bondt Hendrik, tuinier / jardinier / gardener

Galluccio Michele, tuinier / jardinier / gardener
Ghys Dimitri, tuinier / jardinier / gardener

Mamdy Guillaume, tuinier / jardinier / gardener

Steppe Eric, tuinier / jardinier / gardener
Stuer Benoit, tuinier / jardinier / gardener

Salmon Géraud, tuinier / jardinier / gardener

Tilley Maarten, tuinier / jardinier / gardener
Van Den Borre Jeroen, tuinier / jardinier / gardener
Van der Plassche Thierry, tuinier / jardinier / gardener
Vanderstraeten Dirk, tuinier / jardinier / gardener
Vermeerbergen Jochen, tuinier / jardinier / gardener

Onderhoud park / Entretien du parc / Park maintenance

Brouwers Erwin

De Medts Steve
Esselens Hans

Robberechts Jean
Van Humbeeck JozefBibliotheek & Archieven / Bibliothèque & Archives / Library & Archives

De Bondt Leen, bestellingen en aanwinstencatalogus / commandes et catalogue des acquisitions / orders and acquisitions catalogue
Diagre Denis, historicus, historien, historic [ Scientist Profile ]
Fabri Régine, VUBIS-systeembeheer, ruil, tijdschriftencatalogus en bibliotheek van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging / Gestion système VUBIS échanges, catalogue des périodiques et bibliothèque de la Société royale de Botanique de Belgique / VUBIS system mangagement, exchanges, journals catalogue and library of the Royal Botanical Society of Belgium [ Scientist Profile ]
Schuerman Riet, bibliotheek Henri Van Heurck / bibliothèque Henri Van Heurck / Henri Van Heurck library
Hanquart Nicole, Kostbare werken, interbibliothecaire leen en tijdschriftencatalogus / Ouvrages précieux, prêt inter-bibliothèques et catalogue des périodiques / Precious works, interlibrary loan and journals catalogue
Rombout Patrick, Onthaal leeszaal, abonnementen, tijdschriften- en IMPALA-beheer / Accueil salle de lecture, abonnements, gestion des périodiques et de la système IMPALA / Reception reading room, subscriptions, daily journals management and management of the IMPALA systemMuseologie & Educatie / Muséologie & Education / Museology & Education

Bockstael Patrick, verantwoordelijke groepsreservaties / responsable réservations de groupe / responsable group reservations
Borremans Paul, landschapsarchitect; technisch medewerker / architecte du paysage; collaborateur technique / landscape architect; technical collaborator
Clarysse Katrien, medewerker / collaborateur / collaborator
Charavel Valérie, wetenschappelijk medewerker / collaborateur scientifique / scientific collaborator

Cremers Stijn, graficus / graphiste / graphic designer
Es Koen, wetenschappelijk medewerker / collaborateur scientifique / science communicator and eduction program coordinator
Hidvégi Franck, communicatie / communication / communication
Kleber Jutta, medewerker / collaborateur / collaborator

Lanckmans Peter, etalagist; technisch medewerker / étalagiste; collaborateur technique / window-dresser; technical collaborator

Postma Susan, medewerker / collaborateur / collaborator

Tytens Liliane, graficus / graphiste / graphic designer
Van Paeschen Bénédicte, communicatie / communication / communication

Versaen Ilse, secretariaat / sécretariat / secretariat

The logo of the Botanic Garden Meise Who are we ? | About us | History | Jobs| Join us | PartnersSupport us | Contact us | © 2014 Botanic Garden Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd