Botanic Garden Meise

 About us

Personeelslijst | Liste du personnel | List of staff


Directie / Direction

Dessein Steven, CEOOndersteunende Diensten / Services de Support / Supporting Services

Directiesecretariaat / Secrétariat de direction / Direction Secretariat

Kosolosky Chris
Telka Dominique

Boekhouding / Comptabilité / Accountance

Thielemans Tom

Verdickt Nathalie

Vleminckx Sabine

Personeeldienst / Service du Personnel / Human Recources

Cnop Rony, personeel en logistiek / personnel et logistique / staff and logistics
Derycke Marleen, personeel en logistiek / personnel et logistique / staff and logistics
Schoemaker Erika, personeel en logistiek / personnel et logistique / staff and logistics

Zérard Carine, personeel en logistiek / personnel et logistique / staff and logistics

Logistiek / Logistique / Logistics

D'Hondt Frank, technisch onderhoud / entretien technique / technical maintenance

Dubroca Yael, mess

Lanin Peter, mess
Hanssens Francis, chauffeur & technisch onderhoud / chauffeur & entretien technique / chauffeur & technical maintenance
Versaen François, technisch onderhoud / entretien technique / technical maintenance
Vleminckx Kevin, technisch onderhoud / entretien technique / technical maintenance

Onderhoudsploeg / Equipe d'entretien / Maintenance Service

Caluwaerts Hilda
De Backer Rita

De Meyer Frank
Heyvaert Louisa
Huybrechts Sonja
Janssens Marina

Kaïssoumi Abdennabi
Lanin Myriam
Looverie Marleen
Puttenaers Myriam

Van Gyseghem Jeanine
Van Hamme Lucienne
Verdonck Carina

Vermeersch Bart

Onthaal / Reception / Reception

Asselmans Sabrina

Decock Marleen

Deraet Nancy

Peeters Kathy

Wachters / Gardiens / Security

Claus Liliane, wachter / gardien / guard

Faict Samuel, wachter / gardien / guard

Saeys Wim, wachter / gardien / guard
Schaillée David
, hoofdwachter / gardien en chef / chief guard
Van Den Broeck Mia
, wachter / gardien / guard

Verlinden Willy, wachter / gardien / guard

Ticketing (Kassa, Caisse, Cash desk) & Trade (Tuinwinkel / La Boutique / Garden Shop)

Delcoigne Daphne, kassa / caisse / cash desk

Mertens Micheline, kassa / caisse / cash desk

Schoevaerts Johan, commercieel manager Tuinwinkel / manager commercial de la Boutique / commercial manager Garden Shop
Van Opstal Jan, kassa / caisse / cash desk
Vanwinghe Petra, kassa / caisse / cash desk

Vekens Odette, Tuinwinkel / la Boutique / Garden Shop
Versaen Ilse, verantwoordelijke trade (aan- en verkoop publicaties) / responsable trade (achat et vente publications) / responsable trade (purchase and sale publications)

Technische Dienst / Service technique / Technical Support

Speliers Wim, industrieel ingenieur / ingénieur industriel / technical engineer

Dardenne Christel, bouwkundig industrieel ingenieur / ingenieur industriel en construction / technical engineer constructions

De Buyser William, rollend materieel / matériel roulant / rolling material
Dehertogh Davy

De Jonge Gerrit, loodgieter / plombier / plumber
De Meeter Ivo, hoofdonderhoudstechnicus / premier technicien d'entretien / maintenance engineer
De Meeter Niko
, elektricien / électricien / electrician
Denis Alain, rollend materieel / matériel roulant / rolling material
Etienne Christophe, elektricien / électricien / electrician
Gheys Rudy, glazenmaker / vitrier / glazier

Lips Jimmy, loodgieter / plombier / plumber
Reusens Dirk, elektricien / électricien / electrician
Van der Jeugd Michael, elektricien / électricien / electrician
Verdickt Jozef
, schrijnwerker / menuisier / carpenter
Willems Stefaan, loodgieter / plombier / plumber

Informatica / Informatique / ICT

Engledow Henry

Groom Quentin [ Scientist Profile ]

James Davy

Van Onacker Jean

Van Wambeke Paul

Preventie en Bescherming / Prévention et Protection / Health and Safety

Milieucoördinator / Coordinateur environnemental / Environment Coordinator

Van Grimbergen DieterDep. BRYOPHYTA -THALLOPHYTA

Degreef Jérôme, departementshoofd / chef de département / head of department [ Scientist Profile ]

Baert Wim, macromoleculair labo / labo macromoléculaire / macromolecular lab
Bogaerts Ann, herbariumbeheer; mycologie / gestion de l'herbier; mycologie / herbarium management; mycology

Cocquyt Christine, algologie / algologie / algology [ Scientist Profile ]
De Kesel André, tropische mycologie / mycologie tropicale / tropical mycology [ Scientist Profile ]
Ertz Damien, lichenologie / lichenologie / lichenology [ Scientist Profile ]
Fraiture André, mycologie gematigde streken / mycologie des régions tempérées / mycology of temperate regions [ Scientist Profile ]
Raspé Olivier, macromoleculaire taxonomie / taxonomie macromoléculaire / macromolecular taxonomy
Rykens Els, project algologie /projet algologie / project algology

Van Den Broeck Andreas, project lichenologie / projet lichenologie / project lichenology [ Scientist Profile ]
Van de Vijver Bart algologie / algologie / algology [ Scientist Profile ]

Ballings Petra, herbariumtechnicus mycologie / technicien de l'herbier mycologique / herbariumtechnician mycology

de Haan Myriam, herbariumtechnicus algologie / technicien de l'herbier algologique / herbariumtechnician algology
Gerstmans Cyrille
herbariumtechnicus lichenologie / technicien de l'herbier lichenologique / herbariumtechnician lichenology
Heyvaert Karin, herbariumtechnicus bryologie / technicien de l'herbier bryologique / herbariumtechnician bryology

Lanin Lieve, herbariumtechnicus mycologie / technicien de l'herbier mycologique / herbariumtechnician mycology
Van de Kerckhove Omer, botanisch tekenaar / dessinateur scientifique / scientific illustrator
Van wal Rita, herbariumtechnicus bryologie / technicien de l'herbier bryologique / herbariumtechnician bryology

Verlinden Kevin, herbariumtechnicus mycologie / technicien de l'herbier mycologique / herbariumtechnician mycology

Dep. SPERMATOPHYTA - PTERIDOPHYTA

Beau Natacha, publicatiesecretaris / secrétraire des publications / publication secretariat

Bellanger Sven, botanisch tekenaar / dessinateur scientifique / scientific illustrator

De Block Petra, Rubiaceae
De Smedt Sofie, project
Hoste Ivan, publicatiesecretaris / secrétraire des publications / publication secretariat [ Scientist Profile ]

Janssens Steven, Balsaminaceae [ Scientist Profile ]

Lanata Francesca, project

Leyman Viviane, project

Ntore Salvator, project
Ronse Anne, flora gematigde streken / flore des régions tempérées / flora of temperate regions [ Scientist Profile ]
Sosef Marc, flora Midden-Afrika / flore d'Afrique centrale / flora of Central Africa [ Scientist Profile ]

Stoffelen Piet, herbariumbeheer / gestion de l'herbier / herbarium management

Tytens Liliane, botanisch tekenaar / dessinateur scientifique / scientific illustrator

Van Rossum Fabienne, flora gematigde streken / flore des régions tempérées / flora of temperate regions [ Scientist Profile ]
Verloove Filip, flora gematigde streken / flore des régions tempérées / flora of temperate regions [ Scientist Profile ]


Bebwa Baguma Nestor, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

De Coster An, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

De Groote Anne, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Fernandez Antonio, botanisch tekenaar / dessinateur scientifique / scientific illustrator
Lahaye Chantal, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Mombaerts Marijke, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Orban Philippe, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Pereira Verissimo Nuno, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

Scheers Elke, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Tavernier Wim, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

Van der Beeten Iris, technicus / technicien / technician

Van Eeckhoudt Lucienne, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician
Van Humbeeck Linda, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnician

Verschueren Alice, herbariumtechnicus / technicien de l'herbier / herbariumtechnicianPlantenverzamelingen & Park / Collections vivantes & Parc / Plant collections & Park

Vanderborght Thierry, afdelingshoofd / chef de section / head of section
zaad-, genenbank en databeheer / banque de graines, banque de gènes et gestion des données / seedbank, genebank and datamanagement

Bellefroid Elke, wetenschappelijk beheer verzamelingen onder glas / gestion scientifique collections sous verre / scientific management greenhouse collections
De Meyere Dirk, wetenschappelijk beheer openluchtverzamelingen, park / gestion scientifique collections plein air, parc / scientific management outdoor collections, park

Reynders Marc, wetenschappelijk beheer verzamelingen onder glas / gestion scientifique collections sous verre / scientific management greenhouse collections

Van Caekenberghe Frank, streepjescodesinventaris / inventaire code à barres / barcode inventary

Van Ossel Anja, secretariaat en verhuur infrastructuur / secrétariat et location d'infrastructure / secretariat and rent of infrastructure

Zaden- en genenbank / Banque de graines et banque de gènes / Seedbank and genebank

Godefroid Sandrine, wetenschappelijk medewerker zadenbank / collaborateur scientifique banque de graines / scientific collaborator seedbank [ Scientist Profile ]

Le Pajolec Sarah, tuinier zadenbank / jardinier banque de graines / gardener seedbank
Reubrecht Guy, technisch medewerker zadenbank / collaborateur technique banque de graines / technical collaborator seedbank
Vandelook Filip, wetenschappelijk medewerker zadenbank / collaborateur scientifique banque de graines / scientific collaborator seedbank

Van de Vyver Ann, medewerker zadenbank /collaborateur banque de graines / collaborator seedbank

Tuiniers Orchidaceae, Marantaceae, Lentekas en Evolutiekas, tropisch Afrika, bergregenwoud / Jardiniers Orchidaceae, Marantaceae, Serre du Printemps et Serre de l'évolution, Afrique tropicale, forêt humide de montagne / Gardeners Orchidaceae, Marantaceae, tropical Africa, Spring House and Evolution House, mountain rainforest

Derammelaere Stijn

Maerten Christophe

Peeters Marc

Van Campenhout Geert


Tuiniers Bromeliaceae, Cycadales, succulenten, Mediterrane Kas, Moesson- en Savannekas, Ballatkas / Jardiniers Bromeliaceae, Cycadales, succulentes, Serre méditerranéenne, Serre des Moussons et des Savanes, Serre de Ballat  / Gardeners Bromeliaceae, Cycadales, succulentes, Mediterranean House, Monsoon and Savannah house, Balat Glasshouse

Cammaerts Thomas
Jospin Xavier
Magotteaux Denis


Tuiniers Araceae, insectivoren, Begoniaceae, Mabundu, Palmenkas / Jardiniers Araceae, insectivores, Begoniaceae, Mabundu, Serre des Palmiers / Gardeners Araceae, insectivores, Begoniaceae, Mabundu, Palm House

De Pauw Kevin

Van Herp Marc
Van Renterghem Koen 


Tuiniers  Gesneriaceae, Peperomia, tropisch Amerika en Azië, Victoriakas, 600F, 600G / Jardiniers Begoniaceae, Gesneriaceae, Peperomia, Amerique et Asie tropicale, Serre Victoria, 600F, 600G  / Gardeners Begoniaceae, Gesneriaceae, Peperomia, tropical America and Asia, Victoria House, 600F, 600G


Van Den Troost Gery
Vloeberghen Joseph


Tuiniers Bromeliaceae, bolgewassen, Hedera, Rubiaceae, sierplanten, varens, Zingiberaceae, ongedetermineerde species en opkweek / Jardiniers Bromeliaceae, bulbes, Hedera, Rubiaceae, plantes ornementales, fourgères, plantes aquatiques, Zingiberaceae, espèces indéterminées et pépinière / Gardeners Bromeliaceae, bulbs, Hedera, Rubiaceae, ornamental plants, ferns, aquatic plants, Zingiberaceae, indetermined species and nursery


Laenen Luc
Lekeux Hubert
Van Eeckhoudt Jozef

Tuinarchitectuur en architectuur / Architecture de jardin et architecture / Garden architecture and architecture

Swaerts Daniel, landschapsarchitect; openluchtverzamelingen / architecte du paysage; collections de plein air / landscape architect; outdoor collections


Openluchtverzamelingen / Collections de plein air / Outdoor collections

Van Belle Fernand, tuinarchitect / architecte de jardin / garden architect
Van Hoye Manon, tuinarchitect / architecte de jardin / garden architect

Cassaer Ronny, tuinier / jardinier / gardener
De Bondt Hendrik, tuinier / jardinier / gardener
Franck Pieter, plantendisplays / expositions de plantes / plant displays

Galluccio Michele, tuinier / jardinier / gardener
Ghys Dimitri, tuinier / jardinier / gardener

Mamdy Guillaume, tuinier / jardinier / gardener

Steppe Eric, tuinier / jardinier / gardener
Stuer Benoit, tuinier / jardinier / gardener

Salmon Géraud, tuinier / jardinier / gardener

Tilley Maarten, tuinier / jardinier / gardener
Van Den Borre Jeroen, tuinier / jardinier / gardener
Van der Plassche Thierry, tuinier / jardinier / gardener
Vanderstraeten Dirk, tuinier / jardinier / gardener
Vermeerbergen Jochen, tuinier / jardinier / gardener

Onderhoud park / Entretien du parc / Park maintenance

De Medts Steve
Esselens Hans

Robberechts Jean
Van Humbeeck JozefBibliotheek & Archieven / Bibliothèque & Archives / Library & Archives

De Bondt Leen, bestellingen en aanwinstencatalogus / commandes et catalogue des acquisitions / orders and acquisitions catalogue
Diagre Denis, historicus, historien, historic [ Scientist Profile ]
Fabri Régine, VUBIS-systeembeheer, ruil, tijdschriftencatalogus en bibliotheek van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging / Gestion système VUBIS échanges, catalogue des périodiques et bibliothèque de la Société royale de Botanique de Belgique / VUBIS system mangagement, exchanges, journals catalogue and library of the Royal Botanical Society of Belgium [ Scientist Profile ]
Schuerman Riet, bibliotheek Henri Van Heurck / bibliothèque Henri Van Heurck / Henri Van Heurck library
Hanquart Nicole, Kostbare werken, interbibliothecaire leen en tijdschriftencatalogus / Ouvrages précieux, prêt inter-bibliothèques et catalogue des périodiques / Precious works, interlibrary loan and journals catalogue
Rombout Patrick, Onthaal leeszaal, abonnementen, tijdschriften- en IMPALA-beheer / Accueil salle de lecture, abonnements, gestion des périodiques et de la système IMPALA / Reception reading room, subscriptions, daily journals management and management of the IMPALA systemMuseologie & Educatie / Muséologie & Education / Museology & Education

Bockstael Patrick, verantwoordelijke groepsreservaties / responsable réservations de groupe / responsable group reservations
Borremans Paul, landschapsarchitect; technisch medewerker / architecte du paysage; collaborateur technique / landscape architect; technical collaborator
Clarysse Katrien, medewerker / collaborateur / collaborator
Charavel Valérie, wetenschappelijk medewerker / collaborateur scientifique / scientific collaborator

Cremers Stijn, graficus / graphiste / graphic designer
Es Koen, wetenschappelijk medewerker / collaborateur scientifique / science communicator and eduction program coordinator
Hidvégi Franck, communicatie / communication / communication
Kleber Jutta, medewerker / collaborateur / collaborator

Lanckmans Peter, etalagist; technisch medewerker / étalagiste; collaborateur technique / window-dresser; technical collaborator

Postma Susan, medewerker / collaborateur / collaborator

Tytens Liliane, graficus / graphiste / graphic designer
Van Paeschen Bénédicte, communicatie / communication / communication

Versaen Ilse, secretariaat / sécretariat / secretariat

The logo of the Botanic Garden Meise Who are we ? | About us | History | Jobs| Join us | Partners | Contact us | © 2014 Botanic Garden Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd